“Be Stronger, Be Effective, Be Digital”

01.

Data
Analytics

Fase centrada en la presa de dades reals i objectives de l’ empresa per:  

 

  • Presentar un estat veraç de la situació general del’empresa.
  • Detectar les fortaleses i debilitats de l’empresa per posar-les en comparació amb el seu entorn competitiu.
  • Oferir una visió general de les àrees de millora de l’empresa adaptades en la digitalització i automatització de tots els seus
  • Presentació dels projectes precisos i el seu calendari d’aplicació.

02.

Design &
Implementation

Fase de Disseny  de les solucions i la seva implementació.   La base de l’èxit en tot procés de creixement accelerat  és  maximitzar les eficiències de tota l’organització, des dels col·laboradors directes fins als externs, generant les dinàmiques internes que potencíen el canvi.

DESIGN: Des de les dades obtingudes en la fase d’anàlisi i els projectes proposats, s’inicia el procés de disseny de les solucions iniciant i entrenant als equips en la metodologia Design Thinking, per fomentar la innovació de manera exitosa i construir les noves solucions utilitzant les metodologíes  Lean, Agile o Kanban adaptant-los a cada cas particular.

IMPLEMENTATION: Acompanyem en la implementació de cada solució, tutelant en tota la fase l’efectivitat de la implementació i generant les dinàmiques de canvi de mentalitat (MINDSET) en els equips, amb un treball de Coaching. Articulem la implementació de solucions digitals per facilitar la presa de decisions.

03.

Strengthening
.

És la fase de consolidació dels canvis i la nova dinàmica de l’empresa.     Permet gestionar les desviacions i introduir millores perquè la mentalitat de canvi sigui contínua.  
L’enfortiment i la efectivitat en la estructura i la operativa, en els equips humans i en els sistemes i processos; en el desenvolupament i en la innovació. En el canvi i en l’impuls al creixement.
L‘automatització dels processos al final del nostre pas per l’empresa i l’adaptació de l’organització per estar en constant canvi és la garantia que la inversió en els nostres serveis té la rendibilitat prevista.